Pengurus Inti

Pengurus inti adalah bagian inti dalam BEM FAPET UB yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara.

STRUKTUR ORGANISASI

Presiden                                  : Filoza Marwi

Wakil Presiden                        : Siti Khairani

Sekretaris                                : 1. Cicik Andriati

      2. Erlin Widyastuti

Bendahara                               : Shelyan Astuti